6 Ani de servicii
de calitate in PRE

CINTA este specializată în furnizarea serviciilor de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea , pentru participanţii la piaţa de echilibrare, cu un parcurs remarcabil, care ne distinge pe segmentul economic în care activăm, departamentul Piaţa de Echilibrare, echilibrând 29% din totalul consumului de energie electrică din România, prin PRE-ul CINTA Energy

Liberalizarea pieței de energie electrică a avut atât un impact pozitiv, prin intensificarea schimburilor comerciale din domeniu, cât și unul negativ, prin generarea unor situații de asimetrie între cerere și ofertă. Pentru ca eventualele neconcordanțe între cele două forțe economice pot afecta funcționarea corectă a Sistemului Energetic Național, a fost creată piața de echilibrare, a cărei scop este să asigure corelarea cererii și a ofertei din domeniu și corectarea disfuncționalităților pieței.

CE OFERIM CA PRE

Activitati zilnice si lunare

 

Schimb de date cu OPCOM si Operatori de retea

Schimbul de date se realizează atât cu Operatorul de Măsurare OMEPA, cât și cu Operatorii de Rețea pentru zona de Licență Proprie, pentru primirea valorilor măsurate. De asemenea, transmitem către membrii PRE valorile notificate orar pe platforma OPE și pe cele măsurate, descărcate de pe platforma OMEPA în vederea verificării.

Schimb de date cu alte PRE

Schimbul de date cu alte PRE în vederea realizării unor schimburi bloc pentru corectarea dezechilibrelor între cantitățile contractate și prognoza de consum elaborată de aceștia

Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor orare din contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice și transmiterea Notificărilor fizice pentru titularii de licență aparținând PRE CINTA, utilizând Sistemul Pieței de Echilibrare

Verificare

Primirea, verificarea și validarea facturilor de către PRE CIGA ENERGY, conform Notei de Decontare și a facturilor aferente de la OD, cuprinzând toate sumele de platit sau de primit de PRE CIGA ENERGY pentru Dezechilibre.

Verificari

Verificarea confirmărilor și aprobărilor date de către OPE

Calcul

Calculul tarifului de prestare a serviciului de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea către toți participanții la Piața de Echilibrare (incluzând calculul costurilor dezechilibrelor)

Stabilirea cantitatilor

Stabilirea pe baza datelor preluate din Sistemul de Tranzacționare și cele transmise de fiecare membru PRE care a transferat responsabilitatea echilibrării către PRE CIGA ENERGY, a cantităților de energie electrică agregate, care au fost tranzacționate pe PZU

Transmitere notificari zilnice pentru ziua de livrare

Transmiterea Notificărilor fizice pentru Ziua de Livrare, pentru verificare și aprobare la OPE, înainte de Ora de Închidere a PE, a zilei de Tranzacționare care precede Ziua de Livrare, utilizând platforma informatică dedicată (Notificările fizice implică schimburile bloc cu alte PRE-uri, notificările producției și disponibilității Unităților Dispecerizabile, totalul producției și consumului la nivelul PRE

Emitere facturi

Emiterea facturilor de plată a dezechilibrelor de către PRE CINTA, respectiv emiterea Notelor de Informare privind sumele care urmează a fi încasate, pentru toate părțile care au transferat responsabilitatea către PRE CINTA

Transmiterea Notificărilor Fizice pentru tranzacțiile intrazilnice

Transmiterea Notificărilor Fizice pentru tranzacțiile intrazilnice, utilizând platforma informatică dedicată cu cel putin o oră înaintea intervalului de dispecerizare, pentru un schimb bloc al PRE, în conformitate cu regulile de funcționare a Pieței Intrazilnice, în cazul solicitării acestui serviciu suplimentar de către Beneficiar.

PRE CINTA

Parte Responsabila cu Echilibrarea

 

Oferim solutii

Mizând pe o echipă de specialiști de prim rang, compania noastră echilibrează aproximativ 29% din totalul consumului de energie electrică din Romania, prin PRE-ul CINTA

  • PRE dinamic si echitabil
  • Distribuire eficienta a costurilor
  • Beneficii rezultate din agregarea dezechilibrelor
  • Cresterea gradului de satisfactie al clientilor

 

Prin intermediul pieței de echilibrare, Operatorul de Transport și Sistem întreprinde acțiuni de echilibrare, identificând nevoia de reglaj la producere sau consum și achiziționând energie de echilibrare care se va introduce sau se va extrage din SEN de către participanții la piața de echilibrare. Astfel, energia de echilibrare este folosită pentru a acoperi fie un deficit de producție, fie un exces de producție. Asumarea de răspundere de echilibrare se face fie direct, fie prin delegare către o parte terță, care își asumă rolul de Parte Responsabilă cu Echilibrarea. Reunirea mai multor participanți în cadrul aceleiași Părți Responsabile cu Echilibrarea determină compensarea reciprocă a dezechilibrelor indivduale și distribuirea eficientă a costurilor, dar și a beneficiilor

Piața de Echilibrare oferă energie electrică pentru echilibrarea sistemului electroenergetic și pentru managementul blocajelor care pot surveni pe parcurs. Concret, ea rezolvă în timp real dezechilibrele rezultate din nereușita tranzacțiilor pe celelalte piețe, printr-o serie de reglaje fine. Piața de echilibrare este obligatorie pentru toți furnizorii de energie electrică, pentru a putea fi respectați parametrii de siguranță și de calitate a furnizării energiei electrice către beneficiarii casnici și industriali, 24 de ore din 24.

Operarea pe această piață se desfășoară fie în nume propriu, fie se poate delega responsabilitatea către alți deținători de licențe în domeniul energiei electrice, titulari de licență pe PE. De reținut este faptul că delegarea responsabilității de echilibrare către o Parte Responsabilă cu Echilibrarea cu mai mulți membri prezintă avantajul major al diminuării valorii dezechilibrelor pentru fiecare parte angrenată.

Documente necesare

pentru delegarea responsabilitatii de echilibrare

 

  • Copie licență furnizare/producere energie electrică sau, după caz, autorizație de înființare și acceptul distribuitorului privind punerea sub tensiune;
  • Condițiile asociate licenței de furnizare/producere;
  • Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
  • Lista persoanelor de contact și a adreselor de corespondență;
  • Delegarea de responsabilitate;
  • Contractul de prestări servicii de echilibrare